Mga Guro ng Departamento ng Filipino, Hinirang bilang mga UP Artist

Hinirang ang ilang guro ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman bilang mga UP Artist noong Nobyembre 29, 2019, sa UP Institute of Tourism Lounge, sa ginanap na Awards Ceremony ng UP Arts Productivity System.

Vice President para sa Academic Affairs na si Maria Cynthia Rose Banzon Bautista at Tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas na si Vladimeir Gonzles (Larawan (c) Zarina Santos)

Nagbigay ng welcome message ang Presidente ng UP na si Danilo L. Concepcion. Binanggit niya ang halaga ng mga artista at siyentista sa UP at sa bayan. Si Vice President for Academic Affairs Maria Cynthia Rose Banzon Bautista ang nanguna sa presentasyon ng mga UP Artist. Hinirang na mga UP Artist ang iba’t ibang pintor, iskolar, direktor, musikero, at manunulat mula sa iba’t ibang unit ng UP, mula UP Baguio hanggang UP Iloilo.

Ilan sa mga guro ng Departamento ng Filipino na ginawaran ay sina Arbeen “Tilde” Acuña, U Eliserio, Vlad Gonzales, Will Ortiz, at Luna Sicat-Cleto. Ginawaran din, bagaman hindi nakadalo, sina Dr. Eugene Evasco at Dr. Ramon Guillermo.

Si U Eliserio, na nabalitang nakipag-reunion sa kanyang mga kamyembro sa dating grupong Kuliti, ang may-ari at editor ng kuliti.art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s