One Billion Rising 2020, Ginanap sa UP Diliman

Nakilahok ang staff ng kuliti.art sa One Billion Rising 2020 sa UP Diliman nitong Pebrero 14, 2020.

Video coverage ng kuliti.art sa One Billion Rising 2020 sa UP Diliman

Sa event, nagsalita ni Dr. Nancy Kimmuel-Gabriel, guro sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at tagapag-ugnay ng Diliman Gender Office ng University of the Philippines, Diliman. Mainam na panoorin ang video ng sinomang may interes sa mga isyu ng kasarian, feminismo, at patriarkiya. Magbasa ng higit pa tungkol sa Diliman Gender Office dito.

Ang staff ng kuliti.art kasama sina Prop. Roann Castaneda (dulong kaliwa) at Dr. Nancy Kimmuel-Gabriel (ikatlo mula sa kaliwa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s