Tomo 12, Isyu 1 ng Suvannabhumi: Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Lumabas na

Lumabas na ang Tomo 12, Isyu 1 ng Suvannabhumi: Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies, nitong Enero 30. Ilan sa mga kontribyutor ay sina Prop. Ronel Laranjo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literature, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, na may artikulo tungkol sa mga programang Philippine Studies sa Tsina, Hapon, at Timog Korea, at si U Eliserio, may-ari ng kuliti.art, na may artikulo tungkol sa iskolar ng Indonesia at Pilipinas na si Dr. Ramon Guillermo.

Ilan sa mga Filipinong lumahok sa 2019 International Conference of ISEAS-BUFS sa Busan, Republika ng Korea (L-R): Prop. Ronel Laranjo, U Eliserio, Prop. Zarina Santos, Dr. Gerard Concepcion, Dr. Jovy Peregrino. Kasama nila si Dr. Dong-Yeob Kim ng Busan University of Foreign Studies. (Larawan (c) ni Ronel Laranjo.)

Nakabase sa Busan University of Foreign Studies, nangangahulugang “lupain ng ginto” sa Pali ang Suvannabhumi. Internasyonal ang scope at pinagmumulan ng mga kontribyutor ng journal, bagaman nakabase sa Republika ng Korea. Filipino ang isa sa tatlong associate editors nito, si Dr. Louie Jon A. Sanchez, guro sa Ateneo de Manila Univesity. Mainam na basahin ang Suvannabhumi ng mga interesado sa kultura at lipunan ng ASEAN at Asya. Basahin ang pinakabagong isyu ng journal dito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s